Khach sạn Hanoi Old Quarter Cyclo

posted on 07 Apr 2015 16:04 by ksdalat01
Khach sạn Hanoi Old Quarter Cyclo

Dịa chỉ: số 25 Hang Thiếc, Hoan Kiếm, Ha Nội

Tel: 04 39232979; Fax: 04 39232958

Email: oldquartercyclohotelhanoi@gmail.com

Website: hotel84.com/ha-noi/khach-san-hanoi-old-quarter-cyclo.html

Số phong:

var num_image = 10

Khach sạn chung toi nằm tại vị tri trung tam Ha Nội, gần khach sạn Da Lạt Hồ Hoan Kiếm, chợ Hang Da, chợ Dồng Xuan, Lang Bac, bảo tang Hồ Chi Minh. Thuận tiện di chuyển giữa cac trung tam thương mại, van phong, vui chơi, giải tri. Dồng thời chung toi co dầy dủ cac dịch vụ như: phong lưu tru, nha hang phục vụ an sang, an trưa.sẽ dap ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi, thư gian của Quy khach.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

với 20  phong lịch sự, sang trọng, dầy dủ tiện nghi , ban cong thoang mat cảnh thanh phố ,trang tri hiện dại.Dặc biệt dội ngu nhan vien chuyen nghiệp dược dao tạo bai bản khach sạn bidv da lạt luon luon tận tam với khach hang sẽ dem dến cho quy khach sự thoải mai, than thiện như ở nha. Tại HANOI OLD QUARTER CYCLO HOTEL mọi yeu cầu của quy khach sẽ dược quan tam lưu y tới từng chi tiết , chung toi xin cam kết cung cấp mọi dịch vụ bạn cần với chất lượng tốt nhất, hoan hảo nhất

 Dặt ngay

 

 

Comment

Comment:

Tweet