Khach sạn Mimosa1

posted on 11 Apr 2015 00:39 by ksdalat01
Khach sạn Mimosa1

Dịa chỉ: Z12- 13 Trần Hưng Dạo, Quận Sơn Tra, Da Nẵng

Tel: 0511 3931901 - 3934976; Fax: 0511 3936004

Email: mimosa1hotel@gmail.com

Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-mimosa-1-da-nang.html

Số phong: 38

var num_image = 10

Khach sạn Mimosa -Một diểm dừng ly tưởng. Với vị tri hết sức thuận lợi, khach sạn nằm ngay ben bờ song Han xinh dẹp - Khach san gần cầu song han - khach sạn xem bắn phao hoa ly tưởng nhất, cach bai biển du lịch Mỹ Khe 2 km va chỉ cach bai biển du lịch mới Phạm Van Dồng 15 phut di bộ.

 

Lưu tru tại khach sạn Mimosa quy khach sẽ thấy toan cảnh thanh phố Da Nẵng, dặc biệt Quy khach co thể thư gian bằng cach tản bộ ben khach sạn Da Lạt dong song va ngắm nhin sự xoay chuyển của chiếc Cầu Quay vao luc nửa dem thật nhẹ nhang, lang mạn tạo cho Quy khach một cảm giac thoải mai, em dịu với những giay phut quy gia. Ngoai ra, khach sạn co vị tri rất dẹp khi xem bắn phao hoa quốc tế tại thanh phố Da Nẵng.

 

Mimosa gồm 38 phong với những trang thiết bị cao cấp, nội thất sang trọng, tiện nghi sinh hoạt va cac phương tiện thong tin hiện dại dạt tieu chuẩn 2 sao. Với sự phục vụ tận tinh, an cần, chu dao của dội ngu nhan vien nhiệt tinh, kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang lại cho quy khach sự hai long. 

 

Với cơ sở vật chất dược dầu tư hoan chỉnh, thang may ngoại nhập, co bai dậu xe thong thoang va dặc biệt nằm ngay tren khu giải tri của thanh phố. Ngoai ra lưu tru tại khach sạn Mimosa quy khach sẽ dược thưởng thức những mon an au a với những thực dơn hết sức phong phu. Chung toi rất mong dược sự hợp tac kinh doanh với quy dơn vị trong linh vực du lịch va khach sạn. 

 

Khach sạn Mimosa hy vọng dược hợp tac lau dai va co hiệu quả, chung toi rất mong nhận dược những thong tin phản hồi quan trọng từ quy dơn vị.

 

Mimosa 1 – Khach Sạn Ven Song Han – Gần Diểm Bắn Phao Hoa Quốc Tế

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong Vip

Phong co 2 giường doi 1.6m + 1.6m

 

Phong Double

Phong co 1 giường 1,6m

 

Phong Triple

Phong co 2 giường 1,4m + 1,2m hoặc 1,6m + 1,4m

 

Phong Dơn

Phong co 1 giường 1,4m

 

Phong Family

Phong co 2 giường (1.6m + 1.6m) hoặc (1,6m + 1,4m)

Tiện nghi:

Truyền hinh cap

May lạnh diều hoa

Diện thoại quốc tế

Internet khach sạn sai gon da lạt agoda tốc dộ cao (ADSL)

Nước nong

Tủ lạnh

Bồn tắm

May sấy toc

Loại phongGiaSingle350.000 vndDouble400.000 vndTriple450.000 vndFamily550.000 vndDặt ngay

 

Dịch vụ don tiễn khach tại San bay.

Phục vụ cac mon an Hải sản, mon Au, A, ...

Dịch vụ an uống tại phong.

Dịch vụ Van thư (Sao chep, dặt ve).

Dịch vụ dổi ngoại tệ.

Dịch vụ Giặt ủi.

Noi, giường danh cho em be....

Tổ chức tour tham quan cho cac tổ chức va ca nhan co nhu cầu.

Ban ve may bay, ve xe open bus, ve tau, ve may bay.

Dịch vụ dặt phong khach sạn cho cac diểm du lịch Hội An, Huế, Ha Nội, Sai Gon, Nha Trang, ...

Cho thue hướng dẫn vien tiếng Việt, Anh, Nhật, Trung Quốc.

Ban ve xem ca nhạc, mua, hat kịch truuyền thống.

Cho thue xe may

Xe du lịch tự lai

Xe du lịch từ 4 dến 45 chỗ ngồi

 

Comment

Comment:

Tweet