Khach sạn Kim 1

posted on 13 Apr 2015 12:50 by ksdalat01
Khach sạn Kim 1

Dịa chỉ: 40/18 Bui Viện Phường Phạm Ngu Lao, Quận 1, Hồ Chi Minh

Tel: 08 38367495 - 38376468

Email: saigonhotel.loan@gmail.com

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-kim-1.html

Số phong:

var num_image = 10





















Quản ly va nhan vien của Khach sạn Kim 1 nồng nhiệt chao don quy khach. Khach sạn chung toi nằm ở trung tam Thanh phố Hồ Chi Minh, chỉ cần 30 phut di từ san bay, trung tam kinh doanh va khu thương mại. Quanh khach sạn co rất nhiều hoạt dộng vui chơi giải tri vao ban dem. Kim khach sạn la một lựa chọn hoan hảo cho cac doanh nhan va cho khach sạn da lạt 3 sao khach du lịch với nhiều nơi vui chơi giải tri trong thời gian nghỉ của bạn ở Thanh phố Hồ Chi Minh.

 

Kim Hotel cung cấp một loạt cac phong tieu chuẩn. Mỗi phong dều dược thiết kế trang nha va trang bị cơ sở vật chất thuận tiện, mang lại cho quy khach cảm giac như ở trong can nha của minh.

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong Deluxe Class: (phong mới)

Phong lớn với ban cong

2 giường dơn hoặc 1 giường doi

 

Phong First Class

Phong lớn với ban cong

2 giường dơn hoặc 1 giường doi

 

Phong Second Class

Phong cỡ trung binh với cửa sổ

2 giường dơn hoặc 1 giường doi

 

Phong Single

Can phong nhỏ với ban cong

1 giường dơn

Tiện nghi phong:

Truyền hinh cap với cac kenh quốc tế

Diẹn thoại

Diều hoa nhiệt dộ

Tủ lạnh

 Dặt ngay

Tour du lịch dặt phong va ve may bay

Internet wifi co sẵn trong tất cả cac phong

Giặt

Tour du lịch, ve xe buyt, ve tau va ve may bay

Dịch vụ dưa don tại san bay, xe buyt hoặc ga xe lửa

Diện thoại trong mỗi phong

WIFI miễn phi

Thang may khach sạn Da Lạt gia rẻ cho tất cả cac tầng

Truyền hinh cap (HBO, MTV, Thể thao, NHK, Trung Quốc, Cartoon Network, vv ..)

Diều hoa khong khi

Cửa sổ trong mỗi phong, cac phong dều co một Ban cong

Phong tắm rieng với cac tiện nghi tốt

Ban lam việc

Dong diện 220 volt

Mimi Bar

Bai dậu xe xe dạp

Miễn phi bản dồ

 

Comment

Comment:

Tweet