Khach sạn Hoa Mai

posted on 16 Apr 2015 21:30 by ksdalat01
Khach sạn Hoa Mai

Dịa chỉ: Quốc lộ 1A, Tan Phu, Quảng Phu, Quảng Trạch, Quảng Binh

Tel: 052 3595567; Hotline: 0905769229

Email: hoamaiquangbinhhotel@gmail.com

Website: www.hotel84.com/quang-binh/khach-san-hoa-mai.html

Số phong:

Khach sạn HOA MAI tọa lạc ben quốc lộ 1A thuộc huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Binh, với dầy dủ tiện nghi hiện dại - sang trọng, gia cả phải chang, phục vụ nhiệt tinh va giau long hiếu khach.

 

Khach sạn la chốn nghỉ chan ly tưởng dể quy khach tiếp tục cuộc hanh trinh tham quan vung dất Quảng Binh khach sạn da lạt co ma xinh dẹp, nơi giao thoa hội tụ của nhiều luồng van hoa, nơi dược thien nhien ưu dai với nhiều kỳ quan di sản thế giới, nơi tự hao la que hương của vị anh hung dan tộc -  Dại tướng Vo Nguyen Giap.

 

Khach sạn HOA MAI:

 

-         Cach khu mộ Dại tướng Vo Nguyen Giap 3km.

 

-         Nằm gần cac bai xinh dẹp: biển Quảng Phu, Biển Vung Chua, biển Da nhảy, Dảo Yến, Hang Dơi….

 

-         Cach di sản thien nhien Thế giới Phong Nha – Kẻ Bang, Dộng Thien dường, Hang Sơn dồng, suối khoang nước nong Bang khoảng 40km…..

 

-         Gia phong từ 250.000 – 300.000. Ben cạnh do con co cach phong nghỉ binh dan.

 

-         Tiện nghi của khach sạn: wifi miễn phi, ti vi, tủ lạnh, may nước nong, hệ thống khach sạn Da Lạt nội thất tốt dảm bảo giấc ngủ ngon va em ai cho quy khach.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

 Dặt ngay

 

 

Comment

Comment:

Tweet